Αρχική Σελίδα

Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ 2022

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), προκηρύσσει τον 16ο Διαγωνισμό Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας και προσκαλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν καινοτομήσει να δηλώσουν συμμετοχή. Όσοι έχουν εφαρμόσει με επιτυχία κάτι καινούργιο, τότε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό για το Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

- Πρωτογενής Τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, κλπ)

- Μεταποιητικός Τομέας (Βιομηχανία)

- Τομέας Υπηρεσιών

- Κοινωνική Καινοτομία

Το Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ αποτελεί την ανώτατη διάκριση στη χώρα μας για την πιο επιτυχημένη καινοτομία. Το θεσμό του «Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας» της ΟΕΒ, στηρίζουν το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Όσοι ενδιαφέρονται να μετάσχουν στο διαγωνισμό και να διεκδικήσουν το Βραβείο του τομέα δραστηριότητας τους, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν στην ΟΕΒ Αίτηση Συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουλίου 2022.

Αιτήσεις Συμμετοχής καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ καθώς επίσης και στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ (Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων 4, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία) και στο τηλέφωνο 22643000.