Αρχική Σελίδα

 

Προκήρυξη 17ου Διαγωνισμού 

Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας ΟΕΒ

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), προκηρύσσει και φέτος, για 17η φορά, το Διαγωνισμό Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας και προσκαλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς από όλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας να δηλώσουν συμμετοχή.

Όσοι έχουν εφαρμόσει με επιτυχία μια καινοτόμο ιδέα που οδήγησε σε ευεργετικά αποτελέσματα για τον ίδιο τον οργανισμό ή για την κοινωνία ευρύτερα, τότε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

·         Πρωτογενής Τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, κλπ)

·         Μεταποιητικός Τομέας (Βιομηχανία)

·         Τομέας Υπηρεσιών

·         Κοινωνική Καινοτομία

 

Τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας ΟΕΒ αποτελούν την ανώτατη διάκριση στη χώρα μας για την πιο επιτυχημένη καινοτομία. Το θεσμό στηρίζουν το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μετάσχουν στο Διαγωνισμό και να διεκδικήσουν το αντίστοιχο Βραβείο στον τομέα δραστηριότητας τους. Προϋπόθεση είναι η έγκαιρη συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής. 

Μετά από παράταση που έχει δοθεί, οι αιτήσεις μπορούν αποσταλούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023.

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα (Πληροφορίες), καθώς επίσης και στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ (Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων 4, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ. επικοινωνίας 22643000).