Επικοινωνία

Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (OEB)

    • Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου 4 (πρώην Οδός Γλαύκου), 2000 Λευκωσία

    • Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία

Τηλ. 22 643 000

Fax. 22 669 459

info@oeb.org.cy