Βραβείο

Το έπαθλο-βραβείο του διαγωνισμού είναι αντιπροσωπευτικό της φιλοσοφίας που χαρακτηρίζει την καινοτομία.

Οι «καθαροί» όγκοι με επίπεδα παραπέμπουν σε εικόνα λατομείου, και το σχήμα τριγωνικής «σφήνας» σε πρωταρχικό εργαλείο που δημιουργεί «τομή» στο καθετί υφιστάμενο. Η μετατροπή των «ακατέργαστων» μεταλλικών στοιχείων σε σφαίρα (τέλεια γεωμετρική φόρμα) με χρυσό (πολύτιμο, ακριβό) ψηλά, και ή κλίση του σώματος προς τα πίσω και πάνω αποτυπώνει την εξύψωση – εξέλιξη – επεξεργασία. Ο «ρευστός», σκούρος πυλός που διπλώνει και σκεπάζει τα χέρια καθώς και το γονάτισμα της ανθρώπινης μορφής δείχνουν κουραστική-επίπονη εργασία στο εσωτερικό και στο άγνωστο, που απαιτείται για την εύρεση κάθε τι νέου.

Το Βραβείο είναι δημιούργημα του Έλληνα καλλιτέχνη Τάσσου Ράλλη και διατίθεται αποκλειστικά για το διαγωνισμό του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας.

Απονέμεται στους νικητές κάθε διαγωνισμού και φέρει αύξοντα αριθμό. Η ΟΕΒ τηρεί μητρώο νικητών του διαγωνισμού με τους αριθμούς των Βραβείων, τα ονόματα, τον τομέα και την καινοτομία για την οποία διακρίθηκαν.