Αρχική Σελίδα

15ος Διαγωνισμός Κυπριακού

Βραβείου Καινοτομίας OEB

Η υποβολή αιτήσεων για τον δεκατοπέμπτο διαγωνισμό του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας έχει λήξει στις 11 Ιουνίου 2021. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί θα αξιολογηθούν στη συνέχεια από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία δυνατό να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους πρόσθετες πληροφορικές ή/και να πραγματοποιήσει επί τόπου επισκέψεις. Το έργο της Επιτροπής αναμένεται να είναι και πάλι πραγματικά πολύ δύσκολο λόγω του υψηλού επιπέδου καινοτομιών που υποβλήθηκαν.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.