6ος Διαγωνισμός Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας

Post date: Oct 21, 2011 7:17:6 AM

20/10/2011.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εξαγγέλλει την έναρξη του έκτου διαγωνισμού για το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας 2011 και καλεί όσους έχουν καινοτομήσει να διεκδικήσουν αναγνώριση της επιτυχίας τους.

Ο θεσμός του Βραβείου Καινοτομίας είναι μια πρωτοβουλία της ΟΕΒ η οποία στηρίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και αποτελεί την ανώτατη διάκριση της επιτυχούς εφαρμογής της καινοτομίας.

Το Βραβείο Καινοτομίας απονέμεται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς/Υπη-ρεσίες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν με επιτυχία καινοτόμες ιδέες ή/και πρακτικές οι οποίες τους κάνουν να ξεχωρίζουν.

Κάθε χρόνο απονέμονται τέσσερα Βραβεία Καινοτομίας, ανά ένα στους ακόλουθους τομείς:

· Βραβείο Καινοτομίας για τον Πρωτογενή Τομέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Λατομεία, κλπ)

· Βραβείο Καινοτομίας για το Μεταποιητικό Τομέα (Βιομηχανία)

· Βραβείο Καινοτομίας για τον Τομέα των Υπηρεσιών

· Βραβείο Καινοτομίας για τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και για εξασφάλιση αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στην ΟΕΒ, (τηλ. 22665102) ή στην ιστοσελίδα του Βραβείου στη διεύθυνση www.innovationaward.oeb.org.cy.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Δεκεμβρίου 2011.