4ος Διαγωνισμός Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας

Post date: May 13, 2011 7:10:20 AM

28/9/2009

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εξαγγέλλει την έναρξη του τέταρτου διαγωνισμού για το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας 2009 και καλεί όσους έχουν καινοτομήσει να διεκδικήσουν αναγνώριση της επιτυχίας τους.

Ο θεσμός του Βραβείου Καινοτομίας είναι μια πρωτοβουλία της ΟΕΒ η οποία στηρίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και αποτελεί την ανώτατη διάκριση της επιτυχούς εφαρμογής της καινοτομίας.

Το Βραβείο Καινοτομίας απονέμεται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς/Υπη-ρεσίες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν με επιτυχία καινοτόμες ιδέες ή/και πρακτικές οι οποίες τους κάνουν να ξεχωρίζουν.

Κάτω από το γενικό τίτλο του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας απονέμονται κάθε χρόνο τέσσερα βραβεία ως ακολούθως:

    • Βραβείο Καινοτομίας για τον Πρωτογενή Τομέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Λατομεία, κλπ)

    • Βραβείο Καινοτομίας για το Μεταποιητικό Τομέα (Βιομηχανία)

    • Βραβείο Καινοτομίας για τον Τομέα των Υπηρεσιών

    • Βραβείο Καινοτομίας για τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Το Βραβείο Καινοτομίας αποτελεί την ανώτατη διάκριση όσων εργάστηκαν για να ξεχωρίσουν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Όλοι οι επιτυχόντες τυγχάνουν ευρύτατης προβολής σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και για εξασφάλιση αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στην ΟΕΒ, (τηλ. 22665102) ή στην ιστοσελίδα του Βραβείου στη διεύθυνση www.innovationaward.oeb.org.cy.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18η Δεκεμβρίου 2009.