Διαγωνισμός Βραβείου Καινοτομίας από την ΟΕΒ – Μεγάλο Ενδιαφέρον για Συμμετοχή

Post date: May 13, 2011 7:19:19 AM

12/1/2010

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον επιχειρήσεων/οργανισμών/ υπηρεσιών για συμμετοχή στον τέταρτο διαγωνισμό για το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας ο οποίος έληξε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν αφορούν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου: από τον Πρωτογενή, τον Μεταποιητικό, τον Τομέα των Υπηρεσιών και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την ειδική Επιτροπή του Βραβείου υπό την Προεδρία του Δρα Ανδρέα Μολέσκη με στόχο τη βράβευση της πιο πετυχημένης καινοτομίας σε κάθε κατηγορία (τομέα οικονομικής δραστηριότητας). Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση καθορισμένα κριτήρια τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

    • την περιγραφή της ανάγκης/σκοπού/λογικής για τα οποία δημιουργήθηκε η ιδέα,

    • το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή οφελος που αποκτήθηκε,

    • την πρωτοτυπία και αυθεντικότητα της ιδέας,

    • τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην επιχείρηση/οργανισμό/υπηρεσία,

    • τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας είναι μια πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) που αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Την πρωτοβουλία της ΟΕΒ στηρίζουν το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.