15ος Διαγωνισμός Κυπριακού
Βραβείου Καινοτομίας OEB


Αν έχεις εφαρμόσει ή προσφέρει κάτι το καινούργιο, τότε έχεις καινοτομήσει. Αν η εφαρμογή ή η προσφορά της καινοτομίας έχει επιτυχία, τότε έχεις τη δυνατότητα να διακριθείς.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), προκηρύσσει τον 15ο διαγωνισμό Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας και προσκαλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν καινοτομήσει να δηλώσουν συμμετοχή.

Αν ανήκετε σ’ ένα από τους πιο κάτω τομείς, τότε δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό:

  • Πρωτογενής Τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία κλπ)
  • Μεταποιητικός Τομέας (Βιομηχανία)
  • Τομέας Υπηρεσιών
  • Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
  • Κοινωνική Καινοτομία

 Το Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ αποτελεί την ανώτατη διάκριση στη χώρα μας για την πιο επιτυχημένη καινοτομία. Το θεσμό του «Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας» της ΟΕΒ, στηρίζουν το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

 Όσοι ενδιαφέρονται να μετάσχουν στο διαγωνισμό και να διεκδικήσουν το Βραβείο του τομέα δραστηριότητας τους, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν στην ΟΕΒ Αίτηση Συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 11 Ιουνίου 2021.


Αντώνης Φραγκούδης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Οικονομίας ΟΕΒ

Comments