Επικοινωνία

Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας
Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (OEB)
Λεωφόρος Ακροπόλεως & Οδός Γλαύκου 2
Τ.Θ. 21657
1511 Λευκωσία

Τηλ. 22665102
Fax. 22669459
info@oeb.org.cy
Comments