Επικοινωνία

Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας
Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (OEB)
  • Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου 4 (πρώην Οδός Γλαύκου), 2000 Λευκωσία
  • Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία

Τηλ. 22 643 000
Fax. 22 669 459
info@oeb.org.cy
Comments