12ος Διαγωνισμός Κυπριακού

Βραβείου Καινοτομίας

    Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας – ΟΕΒ 2018


Η υποβολή αιτήσεων για τον δωδέκατο διαγωνισμό του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας έχει λήξει στις 11 Μαΐου 2018. 

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί θα αξιολογηθούν στη συνέχεια από την Κριτική Επιτροπή η οποία δυνατό να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους πρόσθετες πληροφορικές ή/και να πραγματοποιήσει επί τόπου επισκέψεις. Το έργο της Επιτροπής αναμένεται να είναι και πάλι πραγματικά πολύ δύσκολο λόγω του υψηλού επιπέδου καινοτομιών που υποβλήθηκαν.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Comments