12ος Διαγωνισμός Κυπριακού

Βραβείου Καινοτομίας

    Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας – ΟΕΒ 2018


Η Επιτροπή του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας σε πρόσφατη συνεδρία της αφού αξιολόγησε όλες τις αιτήσεις που είχαν ληφθεί για τον δωδέκατο διαγωνισμό του Βραβείου Καινοτομίας - ΟΕΒ 2018, αποφάσισε τη βράβευση τεσσάρων επιχειρήσεων/υπηρεσιών. Από ένα βραβείο θα απονεμηθεί στους τομείς της Γεωργίας, της Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Η ανακοίνωση των βραβευθέντων θα γίνει σε ειδική τελετή απονομής του Βραβείου Καινοτομίας η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ. στην Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ στη Λευκωσία.. Κατά την ίδια τελετή θα απονεμηθούν και τα Βραβεία Έρευνας 2018 που διοργανώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.


Τα Βραβεία θ’ απονείμει η ΑΕ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κος Νίκος Αναστασιάδης

Comments