10ος Διαγωνισμός Κυπριακού
Βραβείου ΚαινοτομίαςΗ υποβολή αιτήσεων για τον δέκατο διαγωνισμό του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας έχει λήξει στις 15 Απριλίου 2016. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί θα αξιολογηθούν στη συνέχεια από την Κριτική Επιτροπή η οποία δυνατό να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους πρόσθετες πληροφορικές ή/και να πραγματοποιήσει επί τόπου επισκέψεις. Το έργο της Επιτροπής αναμένεται να είναι και πάλι πραγματικά πολύ δύσκολο λόγω του υψηλού επιπέδου καινοτομιών που υποβλήθηκαν.  

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.


.

Comments