14ος Διαγωνισμός Κυπριακού

Βραβείου Καινοτομίας OEB
Αν έχεις εφαρμόσει ή προσφέρει κάτι το καινούργιο, τότε έχεις καινοτομήσει. Αν η εφαρμογή ή η προσφορά της καινοτομίας έχει επιτυχία, τότε έχεις τη δυνατότητα να διακριθείς.


Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), προκηρύσσει τον 14ο διαγωνισμό Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας και προσκαλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν καινοτομήσει να δηλώσουν συμμετοχή.


Αν ανήκετε σ’ ένα από τους πιο κάτω τομείς, τότε δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό:


· Πρωτογενής Τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία κλπ)
· Μεταποιητικός Τομέας (Βιομηχανία)
· Τομέας Υπηρεσιών

· Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Επίσης για πρώτη φορά φέτος, ο θεσμός εμπλουτίζεται με ακόμα ένα βραβείο, αυτό της Κοινωνικής Καινοτομίας  με στόχο την εκπλήρωση κοινωνικών αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η εφαρμογή της Κοινωνικής Καινοτομίας αποσκοπεί στην βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των συνθηκών εργασίας και ευημερίας καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο οι πολίτες δρουν, εργάζονται και ζουν.


Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 11η Σεπτεμβρίου 2020.
Comments